ஆலன் டூரிங் – உன்னதங்களைக் கனவு கண்டவன்

[caption id="attachment_200" align="alignnone" width="1088"] ஆலன் டூரிங்[/caption] ஜெர்மானியர்கள் போர் தொடர்பாகப் பயன்படுத்திய ரகசிய/குறியீட்டுத் தகவல் பரிமாற்றங்களை பிரிட்டிஷார் கண்டறிந்ததால் மட்டுமே இரண்டாம் உலகப்போர் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு...