தகுதித் தேர்வுகளும் பித்தலாட்டங்களும்

* இது முழுக்க முழுக்க Random,Scattered thoughts... கொஞ்சம் பெரிய பதிவு... * இது காண்ஸ்பிரசி தியரியா கூட உங்களுக்குப்படலாம்... எல்லா தகுதித்தேர்வுகளுடைய குறுகிய கால நோக்கம்......