ஸ்கூப் – வரலாற்றுப் பின்னணியின் பின்னணி

ஸ்கூப் – வரலாற்றுப் பின்னணியின் பின்னணி“அப்பாவோட புத்தகங்களுக்கு வர ராயல்டிய வச்சு இங்கிலாந்தில் குடும்பத்தை ஓட்ட முடியுமா? நான் அங்க போயிடலாமான்னு யோசிக்கிறேன்” இப்படி ஒரு பெண்மனி...