பாலஸ்தீனக் கவிதைகள்

எங்கெல்லாம் புரட்சிகரக் குமுறல் இருக்கிறதோ அங்கெல்லாம், பின்னணியில் சமுதாயத் தேவை இருந்தே தீரும் - பிரடெரிக் எங்கெல்ஸ் ஈழம், பாலஸ்தீனம், திபெத், காஷ்மீர் என்று உலக வரைபடத்தில்...

மண்ணும் சொல்லும் – மூன்றாம் உலகக் கவிதைகள்

கவிதை வானத்தை மூடி மறைக்க முயலும் ரேடார்களையும் ஏவுகணைகளையும் மீறி உலகெங்கும் சொல் தொடர்ந்து பறக்கும் எந்த ஒரு விமான தளத்திலும் அது வந்து இறங்குவதை தடை...