ஆலன் டூரிங் – உன்னதங்களைக் கனவு கண்டவன்

[caption id="attachment_200" align="alignnone" width="1088"] ஆலன் டூரிங்[/caption] ஜெர்மானியர்கள் போர் தொடர்பாகப் பயன்படுத்திய ரகசிய/குறியீட்டுத் தகவல் பரிமாற்றங்களை பிரிட்டிஷார் கண்டறிந்ததால் மட்டுமே இரண்டாம் உலகப்போர் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு...

இது பெரியாரின் வெற்றி

தந்தை பெரியார் அவர்கள் – பெரியார் திடலில் நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டபோது – அப்போதும் முதல்வராக இருந்த தலைவர் கலைஞர் அவர்கள்,தந்தை பெரியார் அவர்கள் தமது வாழ்நாளின் இறுதியில்...